Tjänster

Ekonomibyrån i Karlskrona erbjuder följande tjänster:

Redovisning: Löpande bokföring, momsredovisning, skattedeklarationer mm.

Ekonomitjänster: Kommer ut till ert företag och fungerar som "ekonomiavdelning".
Mycket effektivt för er som inte har möjlighet till att anställa någon för detta.

Bokslut: Upprättar bokslut för alla bolagsformer.

Deklaration: Deklarationer för både privatpersoner och näringsidkare.

Skattefrågor: Rådgivning och upprättande av olika förslag till skatteberäkningar.

Företagsekonomi: Fungerar som bollplank och tillsammans med er kommer vi fram
till olika sätt att förbättra er ekonomi.

Bolagsbildningar: Tillsammans med auktoriserad revisor hjälper vi till med planering,
start och drift.

Starta eget: Vi hjälper till med allt för er som funderar på att starta eget,
val av företagsform, redovisning o.s.v.

Revision: Vi samarbetar med auktoriserade revisorer.Wachtmeistergatan 28  |  371 37 KARLSKRONA
Tel: 0455-299 25  |  Fax: 0455-29905 
E-post:
a.hallenberg@ekonomibyranab.com  

Postadress:
Ekonomibyrån i Karlskrona AB  |  Hallarum PL 523 A   |  373 00  JÄMJÖ